() Watch live stream

Inspirasjonsforedrag: Fremtidens lakseoppdrett

BEA-festivalen 2021 – Tirsdag

Date
16.3.2021
When
14:30
15:00
Where
Info

Oversikt

INSPIRASJONSFOREDRAG (HVL): FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT – UTFORDRINGER & MULIGHETER

Havbruk har vært en av de store vekstnæringene i den norske økonomien de siste ti årene. I Norge besitter vi globalt ledende kunnskapsmiljøer, både i industrien, og blant forskere og studenter på Universitet og høgskoler. Samtidig står næringen over en rekke utfordringer som krever høy kompetanse, forskning og innovasjon for å løses.

Å utdanne fremtidens arbeidskraft med havbruk- og innovasjonskompetanse vil være en nøkkel. PhD-student Emil Lindfors forteller om den globale havbruksnæringen og Bergens ledende posisjon i lakseoppdrett, førsteamanuensis Øystein Stavø Høvig setter dette i en innovasjonsutdannings-kontekst mens høgskulelektor Marit Eggen til slutt forteller hvordan «KABIS - Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon» jobber for innovasjon i havbruk.

Link til digitalt foredrag (Teams): Her

--

BEA-festivalen er en uke fylt med inspirerende arrangementer ominnovasjon og entreprenørskaprettet mot studenter ved HVL, NHH og UiB. For å se hele programmet, klikk her.

Inspirasjonsforedrag: Fremtidens lakseoppdrett – utfordringer & muligheter

Emil Lindfors
PhD-student, HVL
Øystein Stavø Høvig
Førsteamanuensis, HVL
Marit Eggen
Høgskulelektor, HVL

Speakers' library

Watch keynotes, talks and sessions from all previous events