() Watch live stream

The Change Conference

The Student Entrepreneurship Conference

Date
31.3.2022
When
8:30
23:00
Where
Hotel Norge, Bergen
Info

Oversikt

31. mars 2022 arrangeres The Change Conference som er Bergen Entrepreneurship Academy sin årlige konferanse om studententreprenørskap. Konferansen er den første av sitt slag, men skal bli en årlig begivenhet for å synliggjøre vår satsing på entreprenørskap i samarbeidet mellom UiB, HVL, og NHH, der målet er å være en nasjonal spydspiss for utdanning innen innovasjon og entreprenørskap. The Change Conference skal være studentenes egen møteplass, hvor de kan la seg inspirere, utvikle ideer, møte nye mennesker, utfordres og lære.  

Tema for årets konferanse er «bærekraftig omstilling». Under denne fanen håper vi flerfagligheten skal blomstre og perspektivene ekspanderes. Vi inviterer en rekke av regionens industri- og kunnskapsklynger, samt startup spaces og inkubatorer, til en dag spekket med lærerike workshops om gründerskap, business cases og innovasjonsmetodikk. Konferansen skal også skape oppmerksomhet om våre tre institusjoners innovasjonsarbeid, og bidra til kulturbygging for innovasjon og entreprenørskap i Bergen og på Vestlandet.

Konferansen starter med inspirerende innlegg i en plenumssesjon, og etter lunsj vil alle bli inndelt i spennende parallelle workshops hvor en tar fatt på tidsaktuelle problemstillinger ved hjelp av innovasjonsmetodikker. Vi avslutter konferansen med en festmiddag og konkurransen Innovasjons Grand Prix. Les mer om Innovasjons Grand Prix og hvordan du som student kan vinne 50 000 NOK.

The Change Conference 2022

Sted: Hotel Norge

Tid: 31. mars 2022

Program

8.30 – 9.00

Registrering

9.00 – 12.00

  • Velkommen ved rektor Margareth Hagen (UiB), Gunnar Yttri  (HVL) og Øystein Thøgersen (NHH)
  • Ordføreren i Bergen, Rune Bakervik
  • Christine Spiten, seriegründer på områdene hav og innovasjon - teknologi og bærekraft
  • Show&Tell: Studentgründere fra Pure Lobster, Tastebuds og Adfectus
  • Paneldebatt: tre forskere og tre studenter diskuterer innovasjon og bærekraft

12.00 - 13.00

Lunsj

Side event: The Erasmus+ project InternACTional presents the results from the course Sustainable innovation. Students present their ideas and prototypes which they have been working on during the project. Grab your lunch, sit down and listen to their experiences from this international project. Venue: Det blå rommet, Hotel Norge.

13.00 – 17.00

Parallelle workshops:  

  • Deep Sea Minerals on the Continental Shelf
  • Fintech and Sustainability
  • Helseinnovasjon
  • Fornybar energi/havvind
  • Pitchetrening: Innovasjonsbyen Bergen (avsluttes 15:30)

18.30 – 23.00

Festmiddag, 3-retters & Innovasjons Grand Prix

Antrekk kveld: party

Hver skole har fått tildelt et gitt antall plasser, så lenge det er ledige plasser på din skole kan du melde deg på. Dersom det er fullt på din skole, er det dessverre ikke plass. Konferansen er gratis å delta på, men det er begrenset med plasser og en må derfor være svært rask med å melde seg på. Påmeldingen er bindene. Skulle det vise seg at du ikke kan delta etter påmelding, MÅ du melde deg av slik at andre kan få plassen din.

Speakers' library

Watch keynotes, talks and sessions from all previous events